Pressutskick: augusti 2023

Fortsatta prisökningar i augusti i Dagligvaruhandeln, men matpriserna sjunker!

Matpriskollen har undersökt prisutvecklingen inom Dagligvaruhandeln under många år och sedan januari 2022 har priserna ökat med 19% och över 21% på matrelaterade produkter (exkl. Djur, Hem & Hushåll, Kroppsvård och Hälsa). Februari 2023 var enskild rekordmånad med +2,5% på matrelaterat. Nu ser vi för första gången två olika scenarios: prisökningar och prissänkningar!

Vad har hänt?
I augusti, mätt som pris 1 september jämfört med 1 augusti, ökade priserna på nästan 43.000 dagligvaror med i genomsnitt 0,2%. För första gången sedan prisökningarna började, så ser vi en stor prisrekyl inom Mejeri och Ost, vilken gör att totala matprisförändringarna (exkl. Djur, Hem & Hushåll, Kroppsvård och Hälsa) stannar på -0,1%. Prisökningarna var som störst på Djurmat, Grönsaker, Skafferivaror och Kroppsvård.

19% av totala antalet artiklar har under augusti faktiskt ökat i pris, medan bara 12% minskat i pris, medan 69% var oförändrade mellan 1 september och 1 augusti. Detta ger en fingervisning om att det är ett fortsatt tryck uppåt på väldigt många varukategorier.

Prisökningarna är dock inte jämnt fördelade mellan kedjorna och genomsnittet på 0,2% visar på störst prisökningar på Willys, som ökat med +0,8%. Sett över 12 månader har dock Willys ökat sina priser minst, relativt mot övriga kedjor.

Årstakten är nu 7,6% på 33.000 jämförbara artiklar och 7,9% på matrelaterat (exkl. Djur, Hem & Hushåll, Kroppsvård och Hälsa). För varje månad som går så möter man höga ökningstal föregående år, så årstakten minskar, vilket ju är positivt, men maten blir alltså inte billigare.

Matpriskollen undersöker vad ordinariepriset på en vara är i en butik den första dagen i månaden och jämför med tidpunkter tidigare (1 augusti 2023, 1 januari 2023, 1 september 2022 och 1 januari 2022).

Prisförändringar i augusti

De kategorier som ökat mest i augusti:

De kategorier som minskat mest i augusti:

Mejeriprodukter -1,9%, Ost -2,5%. Som framgår av listan ovan så är det bara kategorier inom
dessa grupperna som sjunkit mest i pris. Arla Foods produkter har sänkts mest i pris och
kortare analys finns nedan. Lättmjölk 1,5 liter -2-3 kr/st till ca 17-19kr/st. Familjefavorit 1,2 kg
-20-25 kr till ca 115 kr/st. Arla Ko Vispgrädde -2-3kr till ca 20 kr/st.

De kategorier som minskat mest:

Djurmat +2,7%. Var tredje hushåll har sällskapsdjur och många skaffade det under pandemin. Men även djuren måste äta och priserna som husse o matte måste betala åkte upp rejält under månaden. Speciellt var det stora varumärken inom katt och hundmat som ökade kraftigt. Ökningar på upp till 56% har vi hittat på några enstaka artiklar, men majoriteten av artiklar som höjts ligger från 5% och uppåt mot 30%. Små kattmatsburkar ökar t.ex med 1-1,50 kr, ex 7,50 kr till 8,90 eller 19%. Mycket för en ensam pensionär med katt.

Olja & Vinäger +2,8%, vilket är drivet av olivoljan som nu i månaden ökade med 4,8%. Det är kedjornas egna märken och större leverantörsmärken som ökar och bland de som ökar så ligger ofta ökningarna på runt 10%. Prisökningarna på olivolja beror på framför allt på att skörden i Spanien blev mycket sämre och det skapar brist på oliver. Det tillsammans med den svaga kronan och ganska långa ledtider ser vi resultatet av nu. En ICA Basic olivolja 1 liter, ökade från cirka 80 kr till 95 kronor.

Naturgodis +2,7%. Detta gäller förpackat naturgodis i påsar och här är det kedjornas egna märke som står för hela ökningen.

Övriga drycker +1,1%, är primärt alkoholfria viner och saft som ökat.

Nuläge:

Pressen från media och konsumenter på dagligvarubranschens aktörer att hålla tillbaka prisökningar var enorm under våren och det har fungerat att stoppa de stora prisökningarna vi sett sedan starten på 2022. Under sommaren har vi sett att prisökningarna tilltagit. Butiker, kedjor, grossister, producenter ser alla kraftigt försämrad lönsamhet. Trots stora prisökningar har inte branschen kunnat kompensera för höjda kostnadsläget och minskade volymerna. Våra förändrade inköpsbeteenden sätter stor press på hela branschen och det finns i nuläget inga vinnare, förutom etablerade lågpriskedjor som Willys, Lidl, Gekås, Coop X:-TRA mfl. Även där pressas marginalerna, men kompenseras med kraftigt ökad försäljning.

I augusti så ökade priserna totalt i Dagligvaruhandeln igen, men matpriserna sjönk marginellt. Detta helt beroende på att mejeriprodukter och framför allt Arla Foods produkter prissänkts. Arla Foods sänkte priserna till kedjorna med hela 10% i genomsnitt på sitt enorma sortiment den 18 augusti. Genomslaget på detta har vi till stora delar sett senaste veckan. Anledningen till prissänkningen är fallande mjölkpriser i Europa och den förändrade konsumentefterfrågan. Konsumenterna väljer bort dyrare produkter till förmån för billigare alternativ och Arla Foods måste nu agera för att ta tillbaka förlorad försäljning på framför allt storsäljare som Bregott, Svenskt Smör mm.

Arla sätter inga konsumentpriser utan det gör respektive kedja eller butik. Därför tycker Matpriskollen det är intressant att följa prisutvecklingen och genomslaget för en leverantörs prissänkning. I genomsnitt har Arla Foods cirka 700 produkter prissänkts med -6,6% mot konsument. Mest har City Gross sänkt Arlas sortiment med -8,8% under månaden.

Marknaden i form av kedjornas egna märken (Garant, ICA, Coop), har responderat på Arlas sänkning och i många fall börjat anpassa sina priser neråt. Övriga producenter har inte ännu inte svara på Arlas prissänkning.

Produkter från kedjornas egna märken eller leverantörer höjs när kostnadsökningar påtvingar detta. Fortfarande har största delen av leverantörerna inte kompenserats för de prisökningar man haft tidigare och kedjorna pressas för att släppa igenom prisökningar som de har för att producera, men förhandlingarna är mycket tuffa och prisökningarna skjuts upp så långt det går. Ledtiderna i branschen är mycket långa och prisökningar vi ser nu bygger på kostnadsökningar för minst 6 månader sedan i producentledet.

Kedjorna har ju dessutom inom många kategorier stora delen av försäljningen via sina Egna märken (EMV) som t.ex Garant, Xtra eller ICA Basic och då förhandlar man direkt med producenterna och vi ser att prisökningarna inom EMV är något större än för leverantörsmärken i månaden..

Framåt:

Prissänkningar inom mejeri och ost, fågel och kaffe är exempel på kategorier där priserna snabbt gick upp efter pandemin och när kriget startade. När förändringar sker bland de stora kostnadsdrivarna så kan priserna även sjunka. Men det är en extremt komplicerad och komplex situation vi befinner oss i, då butikerna får kraftigt försämrad lönsamhet på grund av våra förändrade köpvanor och ökade omkostnader i form av hyror, löner, svinn mm. Detta skapar press på hela flödet bakåt i kedjan. Minskad försäljning ger volymproblem för både butiker, grossister och producenter. Arlas utspel om sänkta priser är ett bevis på marknadsekonomin att, om man har de finansiella musklerna, så sänker man priset för att få sälja mer. Det blir mycket spännande att följa vad som kommer hända kommande veckor som svar på deras utspel.

Kedjorna arbetar nu också intensivt med att optimera sina sortiment och vi kan förvänta oss större sortimentsförändringar än vanligt i våra butiker under hösten. De blir ännu mer fokus på kedjornas egna varor och jag tror också på färre nyhetslanseringar än vanligt.

Konsumenternas makt är stor. I miljoner agerar man nu som Matpriskollen sagt om man vill hålla nere sina matkostnader:

 • Var multilojal (kolla i flera butiker)
 • Handla på extrapris
 • 0-svinn. Släng inte mat!

Detta påverkar hela dagligvaruhandeln på ett helt nytt sätt. De etablerade kedjorna har det fortsatt jättetufft med minskad försäljningsvolym, medan lågprisbutikerna slår rekord varje månad.

Kostnadsökningar med nya löneavtalet, minskat bidrag för att anställa yngre, högre hyror och sjunkande volymer pressar butiker och grossister. Dessutom säljer man alltmer EMV, kedjornas egna varor, vilket pressar leverantörerna ytterligare med sänkta volymer.

Den svaga kronan är det största hotet mot fortsatt låg prisökningstakt. Importandelen är cirka 50% och producenter signalerar prishöjningsbehov framåt på grund av den svaga valutan. Motvikten är fortsatt låga energipriser vilket var en stor bov till de tidigare prisökningarna. Värmeböljorna i södra Europa väntas ge högre priser på många oljor och grönsaker. Det har vi redan sett börja slå igenom på t.ex olivoljor. Samtidigt pågår det krig i Europa och det finns mycket osäkerhet runt världsmarknadspriserna på spannmål mm, så mycket kan hända.

Kategorier som ökat/minskat mest senaste året 1 september 2023 vs 1 sept 2022:

Vad göra som konsument?
Man måste ta mycket mer ansvar för sin privatekonomi och få grepp om de verkliga kostnaderna man har per månad. Ökade matkostnader ihop med stigande räntor, dyrare el, drivmedel mm gör att det blir mindre pengar över till det mindre nödvändiga. Vissa lever redan med väldigt små marginaler och där blir det ännu tuffare.

 • Om möjligt försök att betala med betalkort, inte kredikort, så du slipper en stor räkning i slutet av nästa månad och risken för avgifter.
 • Och så gäller det att utgår från butikernas extrapriserbjudanden när man planerar veckans mat. Man lägger bevakning på det man anser viktigt så får man meddelande om erbjudanden i favoritbutikerna.
 • Man kollar upp erbjudanden från butikerna i närheten innan man går dit. Man gör en inköpslista innan och håller sig till den. Finns stapelvaror på extrapriser så kan man köpa lite mer. I Matpriskollens gratisapp listar vi varje vecka butikernas erbjudanden och snittrabatten är hela 25%! Många varor har både 40% och 50% rabatt.
 • Att vara multilojal lönar sig också. Dvs att handla i flera olika butiker.
 • Se till att vara medlem i alla butikskedjorna.
 • Småbarnsfamiljerna kan spara stora pengar på att använda sin TID till att laga mat och frysa in. Tex barnmat.
 • Sen ska man inte slänga mat. Sätt kylskåpet på 4 grader i stället för 8 grader, så håller maten dubbelt så länge. Laga lite extra så blir det också en lunch till morgondagen.
 • Få koll på din privatekonomi.
 • Handla inte hungrig!

Om Matpriskollen:
Startat 2010 i Falkenberg. Idag 12 medarbetare. Tillhandahåller gratisapp, helt utan inlogg, eller password via Appstore eller Google play. Antalet användare av gratistjänsten är cirka 200.000 unika användare under sommaren, som använder appen i genomsnitt en gång per vecka och ser erbjudanden från 2 miljon butiker under perioden. Vi får in våra pengar, för att finansiera gratisdelarna, genom att sälja pris- och kampanjdata till branschens aktörer i efterhand och Vi säljer pris och kampanjdata till externa organisationer, kedjor, butiker och leverantörer.

Bästa hälsningar,
Ulf Mazur, Grundare

Comments
 • Inte många har varken tid eller ork att springa runt i alla affärer och jaga priser! Karteller mellan butiker gör att det spelar ingen roll var man handlar! Det är kartellerna som ska bekämpas och att det finns 10 olika varor av samma sort ! Helt onödigt med 10 olika sorter av pasta t-ex- Själv har helt skippat att köpa ost och och varor med meterlånga innehållsförteckningar! Handlar ägg av bonde! Handlar de allra flesta röda lappar varor endast, kommer ner till halva priset!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *