Hur kartlägger vi prisutvecklingen inom dagligvaruhandeln?

Matpriskollen följer prisutvecklingen inom dagligvaruhandeln noga. Totalt jämför vi över 40.000 unika produkter varje månad. Utifrån marknadsförutsättningarna tar vi ett urval av butiker för att få en så bra bild av prisläget som möjligt. Detta omfattande urval gör att vi kan följa prisutvecklingen i dagligvaruhandeln i dess helhet, på kategorinivå och på enskilda produkter.

Branschen är relativt trögrörlig vad gäller prisjusteringar både uppåt och nedåt. Från det att producenten gör en prisändring till dess att prisändringen slår igenom i butik, kan det ta fyra till sex månader. Alla producenter och butiker ändrar inte heller priserna samtidigt vilket gör att den genomsnittliga prisändringen ser lägre ut på kategorierna än på enskilda produkter.