Matpriskollens Integritetspolicy

Ansvarig och kontakt
Matpriskollen Sverige AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att uppgifter behandlas enligt lag. Kontaktas via mail: info@matpriskollen.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar
Vi samlar in information rörande konsumenter (avser personer som använder appen Matpriskollen eller personer som kontaktar oss i egenskap av privatpersoner), och affärskontakter (avser personer som har någon form av kontakt med oss i affärsrelaterade syften, exempelvis kunder som köper våra tjänster, gästföreläsare)

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:
Kontaktinformation (affärskontakter): Namn, e-postadress, telefonnummer.
Kontaktinformation (konsument): Namn, e-postadress
Konsumentaktivitet i appen: Geodata, telefonens id-nummer

Hur vi använder personuppgifterna

Kontaktinformation
För affärskontakter insamlas detta i samband med korrespondens, registrering som användare, eller anmälan om att ta del av nyhetsbrev. Laglig grund är berättigat intresse för att kunna verifiera kundens åtkomst till tjänsten och för att kunna tillhandahålla beställda tjänster.

För konsumenter insamlas detta vid kundsupportärenden. Laglig grund är berättigat intresse för att vi ska kunna hantera ärenden.

Användning av Platsinformation och Konsumentaktivitet i appen
Platsinformation sparas endast om användaren tillåter appen att få tillgång till platsinformation. Platsinformation används för att lokalisera närliggande butiker. Detta för att kunna rekommendera favoritbutiker och för att kunna söka efter erbjudanden på butiker i din närhet. Laglig grund är berättigat intresse för att kunna fullgöra delar av appens utlovade funktionalitet. Lagringsperiod 36 mån efter att användaren senast varit aktiv, för att kunna fortsätta fullgöra funktionalitet om användaren skulle återvända inom perioden.

Platsinformation samlas in för att förbättra och anpassa de tjänster vi erbjuder. Denna information gör det möjligt för oss att ge dig relevant innehåll och tjänster baserade på din geografiska position. Specifikt kan platsinformation användas för att:

- Anpassa Sökresultat: Platsdata hjälper oss att förbättra relevansen i de sökresultat och rekommendationer vi tillhandahåller.

Vi använder din platsinformation endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och lagrar inte informationen längre än vad som krävs för att uppfylla dessa syften. Din platsdata behandlas med högsta sekretess och säkerhet.

Telefonens id-nummer används för att kunna spara information om en användares aktivitet och utförda val. Detta för att exempelvis kunna spara erbjudanden i en inköpslista, lägga bevakningar, spara favoritbutiker, och visa engångsnotiser om händelser i appen. Laglig grund är berättigat intresse för att kunna fullgöra appens utlovade funktionalitet.

Ovanstående används även till att sammanställa statistik för hur användare interagerar med appen i sig och informationen vi tillhandahåller i appen. Laglig grund är berättigat intresse för att kunna vidareutveckla appen med funktionalitet som bättre fyller användarnas behov, och vårt intresse av att vidareutveckla våra tjänster och produkter. Lagringsperiod är så länge informationen sammanställs för att kunna aggregera till analys av generella beteendemönster.

Uppgifter vi lämnar ut

Konsumentuppgifter
Vi lämnar inte ut id-nummer eller geodata rörande specifika användare. Information som lämnas ut i vissa sammanhang är aggregerad data. Data kan aggregeras baserat på olika typer av aktivitet, men de specifika användarnas sparade data är inte del av slutinformationen.

Affärskontakters uppgifter
Vi lämnar inte ut information rörande specifika användare.

Lagring & Borttagning av data
Finns önskemål om att ta bort data så görs detta efter en prövning vid kontakt.