Användning av personliga uppgifter

Matpriskollens värnar om våra användares integritet så mycket att vi inte har login, email eller kopplingar till andra appar, typ Facebook. Vi vet alltså inte vem du är som använder appen. Om du kontaktar oss på Matpriskollen eller en butik via e-mail i appen, så sparar vi bara informationen så länge som ärendet kan anses pågå.

Användning av Platsinformation

Vi använder platsinformation på två sätt: Dels så kollar appen din position när du söker på butiker i närheten eller när en reklambanner på förstasidan ska visas, så det bara är relevant information som visas; om du befinner dig i Umeå, så visas inte saker som är aktuella i Stockholm.

Sedan så lagras platsinformation för att vi ska kunna analysera den. Vi kan t.ex. räkna på hur många besök en given butik har fått och hur många användare som har klickat på butiken samma vecka och på så vis sammanställa ny statistik. Det görs helt automatiskt. När datan sammanställts finns ingen information som kan kopplas till en person på något vis med. Vi har aldrig delat någon enskild platsinformation utanför bolaget.

Du kan använda appen utan att godkänna att appen får tillgång till platsinformation, men användarupplevelsen blir då klart sämre.

Platsinformation samlas in för att förbättra och anpassa de tjänster vi erbjuder. Denna information gör det möjligt för oss att ge dig relevant innehåll och tjänster baserade på din geografiska position. Specifikt kan platsinformation användas för att:

  • Anpassa Sökresultat: Platsdata hjälper oss att förbättra relevansen i de sökresultat och rekommendationer vi tillhandahåller.

Vi använder din platsinformation endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och lagrar inte informationen längre än vad som krävs för att uppfylla dessa syften. Din platsdata behandlas med högsta sekretess och säkerhet.

Friskrivning

Matpriskollens ambition är att lista samtliga matbutikers extrapriserbjudanden av det som används i köket för matlagning eller närliggande områden. Vi försöker ta med butiker oavsett om de samarbetar med Matpriskollen eller ej. Därigenom kan vi garantera att våra besökare får en heltäckande bild av både produktutbud och prisläge varje vecka. Då det kan förekomma information eller reklam för öl eller vin, har vi 18-års gräns.

Matpriskollen reserverar sig för ev. felskrivningar eller andra typer av fel som kan uppkomma vid överföringen av information. Det är beklagligt när det händer och det är inte ofta, men det kan ske. Vårt jobb sker ännu till största delen manuellt. Det kan också förekomma att butikerna ändrar publicerade erbjudanden under veckan.

Matpriskollen kan inte upptäcka detta om inte butiken/kedjan meddelar ändringarna till oss. Matpriskollen anger relevant information ur butikernas reklamblad och annonser och kan inte garantera fullständighet. Butikerna reserverar sig alltid för ev. slutförsäljning och tryckfel. Skulle du upptäcka fel så rapportera det via fliken ”Rapportera felaktig information” Vid olika uppgifter eller ev. tveksamheter gäller alltid pris och villkor i butiken.

Materialet på Matpriskollen får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt, utan att VD för Matpriskollen Sverige har lämnat sitt uttryckliga och skriftliga medgivande till detta. Matpriskollen ansvarar inte och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats.